ΑΡΧΙΚΗ

GReACTIV

Η GReACTIV - Greek Electronic Activities αποτελείται από μια ολιγάριθμη κεντρική ομάδα με μεγάλη εμπειρία και καλή γνώση του οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και καλλιτεχνικού περιβάλλοντος. Συμπληρώνεται από ένα Δίκτυο συνεργαζόμενων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η λέξη Electronic χρησιμοποιείται για να τονίσει την σημαντική χρήση του Διαδικτύου και της τεχνολογίας στις δραστηριότητες. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει ευελιξία, εύρος δραστηριοτήτων, εξειδίκευση και χαμηλό κόστος λειτουργίας που μεταφέρεται στους πελάτες. Αποτελείται από 2 Κλάδους GReBIZ & GReCOM .

GReBIZ

Η GReBIZ - Greek Electronic Business ασχολείται με: α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Outsourcing, β) Δημιουργία & Ανάπτυξη Οργανισμών & Δικτύων. Αποτελείται από 4 τμήματα:

GReCOM 

Η GReCOM Greek Electronic Communication ασχολείται όπως υποδηλώνει και η ονομασία με θέματα Επικοινωνίας, έχοντας επίκεντρο το Διαδίκτυο. Απαρτίζεται από 4 τμήματα :

  • 1) PrAdCom Δημοσιότητα - Διαφήμιση - Επικοινωνία 
  • 2) MedRev Οπτικοακουστικές Παραγωγές  
  • 3) WebMark Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
  • 4) Nastazia Agency Πρακτορείο Επαγγελμάτων Δημοσιότητας